Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

O sat. technike a čo všetko potrebujete

enlightened Čo všetko potrebujete na kompletnú montáž pre 1 TV prijímač enlightened

  • 1 ks satelitný digitálny prijímač Full HD alebo SD s nahrávaním a CI slotom
  • LNB HD single
  • Kvalitnú parabolu Emme Esse 80 AL
  • Skylink kartu
  • Konzolu (držiak) - podľa potreby
  • Kotvy fisher
  • Koaxiálny kábel - podľa potreby
  • HDMI alebo SCART kábel
  • F-konektory
  • Montáž a nastavenie paraboly, softwarová podpora a setting prijímača, naladenie a zaškolenie, doprava

 

Výpočet nastavenia paraboly

 

 

 

       Vysvetlivky:

LNB - konvertor, zariadenie, ktoré sa stará o príjem signálu z paraboly.

PARABOLA - asi nikomu nie je potrebné vysvetľovať, snáď len toľko, že tzv. offsetovú parabolu spoznáte veľmi jednoducho, nejedná sa o kruhový tvar, ale o elipsu, pričom zvislá os je dlhšia, LNB je na držiaku, ktorý vychádza zo spodnej strany tejto paraboly. Ak má takáto parabola ešte ďalšiu odrazovú plochu, jedná sa zvyčajne o tzv. toroidnú parabolu.

DiseQc - štandard, ktorý sa používa v satelitnej technike pre zasielanie povelov pre prídavne zariadenia, napríklad motory, alebo prepínače. Výhodou je, že tieto povely sú posielané po tom istom koaxiálnom kábli ako samotný signál z LNB.

Prepínač DiseQc - prídavné zariadenie, ktoré nám umožňuje pripojiť viacero LNB (podľa prevedenia 2, 4, 8 alebo viac). Umiestňuje sa čo najbližšie k parabole, nakoľko k prepínaču musíme ťahať toľko káblov od LNB, koľko je ich počet, od prepínača k receiveru už ťaháme iba jeden koaxiálny kábel.

Motor DiseQc - zariadenie, ktoré využíva signály štandardu DiseQc, posielané po koaxiálnom kábli k tomu, aby natáčalo parabolu smerom na družicu, na ktorej je vysielaný daný program.

SINGLE LNB - konvertor s jedným výstupom (označujem ho tiež len ako LNB) umožňujúci príjem iba na jednom receivery (SAT technika nedovoľuje úplne jednoduché vetvenie signálu ako sú mnohí zvyknutí z bežných anténnych rozvodov spôsobom, že zaradíte na kábel rozbočovač a tým je to vybavené. Je nutné použiť špeciálne LNB (TWIN, QUATRO atď.).

TWIN LNB - konvertor s dvoma výstupmi, ktorý umožňuje pripojiť na jedno LNB až 2 nezávislé príjmače bez toho, aby sa tieto vzájomne ovplyvňovali. Samozrejme, z jedného LNB je možnosť príjmať na oboch vždy iba tú istú družicu!

QUATRO LNB - konvertor so štyrmi výstupmi, až 4 nezávislé receivery. Tá istá družica.

QUAD LNB - špeciálny typ konvertora, ktorý má síce 4 výstupy, ale v týchto sa nachádza rozdielny signál. Používa sa v spolupráci so špeciálnymi multiprepínačmi ktoré umožňujú príjem rádovo 16 a viac nezávislých receiverov. Využitie nájde napríklad v hoteloch, ktoré si môžu dovoliť aj zaplatiť veľmi vysokú cenu za takéto zariadenia. Iba jedna družica.

FTA - voľne šírené programy TV a Rádio na danom satelite/transpordéri. Voľne v tomto prípade znamená, že tieto programy nie sú kódované a teda na ich príjem Vám stačí iba správne nastavená parabola a patričné nastavenia v príjmači, ako aj ich vyhľadanie a uloženie na pozície v príjmači.

CAT - dalo by sa zjednodušene povedať, sa jedná o všetky programy, ktoré sú kódované nejakým z používaných kódovacích systémov.

MONOBLOK LNB - špeciálny druh LNB, ktorý v sebe zlučuje 2 LNB. Tieto sú voči sebe v presne stanovenom rozostupe a umožňujú jemné zásahy do sklonu LNB. Štandardne sa stretnete v predajniach s prevedením napríklad 6 stupňov. Takýto LNB sa dá teda použiť na príjem 2 družíc, ktoré sú od seba vzdialené práve 6 stupňov (plus tolerovaná odchylka), napríklad ASTRA 19,2E a HOTBIRD 13E, prípadne iná kombinácia. Existujú aj iné rozostupy, tieto sú ale pevne dané na konkrétnom LNB a ani v budúcnosti ich nezmeníte. Výhodou je, že nemusíte použiť multifeed. Nevýhodou je rádovo vyššia cena.

MULTIFEED 3LNB - „okuliare“ pre použitie až 3 LNB a tým príjem až z troch družíc. V ponuke sú plastové a kovové multifeedy.

TOPlist
aktualizované: 22.05.2018 17:28:16